home / FAQ

Solliciteren? Zo doe je dat

Wil je je inschrijven, maar heb je vragen? Hieronder hebben we de meest voorkomende vragen alvast voor je toegelicht. Staat jouw vraag er niet tussen? Neem contact met ons op via chat.

 

Hoe ziet de sollicatieprocedure er uit?

Als wij je CV hebben ontvangen, vindt er meestal een telefonisch interview plaats. In dit gesprek bekijken wij jouw wensen en eisen. Ook bespreken we de mogelijkheden die wij je kunnen bieden. Vervolgens maken wij een eerste screening om te zien of jij aan de (harde) eisen voldoet die onze opdrachtgever aan de vacature heeft gesteld.

Na dit interview nodigen we je uit bij ons op kantoor. We gaan dan uitgebreid in op jou als persoon, de opbouw van je carrière, je ambities en salariswensen. Vaak geven we dan al tips en adviezen die te maken hebben met het komende sollicitatiegesprek.

Als beide partijen na dit gesprek nog steeds positief zijn, stellen wij je voor aan onze opdrachtgever. Dit doen wij door het CV en een door ons opgestelde profielschets aan onze opdrachtgever te geven. Nu volgt er een uitnodiging of afwijzing. Mocht dit een afwijzing zijn, dan zullen wij deze motiveren. Als er een uitnodiging volgt, dan wordt er een gesprek gepland bij onze opdrachtgever, waarbij jij als kandidaat kennis kan maken met onze opdrachtgever. De opdrachtgever kan toetsen of er sprake is van een goede ‘match’. Afhankelijk van onze inlener en de betreffende functie, kan er ook nog een tweede en/of derde gesprek plaatsvinden.

Mochten beide partijen positief zijn, dan worden de primaire arbeidsvoorwaarden besproken, en de mogelijke startdatum. Deze procedure is kosteloos voor onze sollicitanten.

Hoe werkt het om voor van nes + plaisier te werken?

Kort maar krachtig: niet anders dan voor een reguliere werkgever, met 2 uitzonderingen:
1) Je geeft je uren door per mail / website of op een Urenbriefje.
2) Je krijgt wekelijks of periodiek (per 4 weken) uitbetaald.

Als je met urenbriefjes gaat werken, dan kun je door middel van onderstaande link, de blanco urenbriefjes afdrukken.

blanco urenbriefje

Na verloop van tijd, voel je je meer onderdeel van het bedrijf waar je werkt, dan onderdeel van van nes + plaisier. Dat houdt niet in dat wij geen contact met je zullen onderhouden. Wij zijn namelijk altijd benieuwd hoe het met je gaat, of je nog steeds met plezier naar je werk gaat en of wij nog een rol kunnen hebben als het gaat om cursussen of opleidingen.
Wij kunnen je ook voorzien van een eerste advies en mediation, als je tegen zaken aanloopt die lastig zijn om bespreekbaar te maken met collega’s of leidinggevenden. Dit heeft al in een aantal situaties geleid tot een verhelderend gesprek tussen onze medewerker en leidinggevende, waarna de situatie werd opgelost.
Sommige klanten van van nes + plaisier willen soms personeel overnemen. Onze reguliere overnametermijn is na 1040 gewerkte uren (oftewel 6 maanden op fulltime basis). Dit houdt niet in dat elk bedrijf je direct na deze periode op contract overneemt. Dat kan namelijk afhangen van de vooruitzichten op dat moment, de lopende orderportefeuille, het beschikbare budget etc.
Financieel maakt het overigens niet uit of je via van nes + plaisier werkt of direct via de opdrachtgever. Wij zijn verplicht (door de wet werk en zekerheid), om alle arbeidsvoorden over te nemen van de inlenende organisatie die ook van toepassing zijn voor collega’s die werkzaam zijn in eenzelfde functie bij hetzelfde bedrijf.

Hoe moet ik mijn uren aanleveren?

Wij hebben wekelijks de uren nodig die je hebt gewerkt als je via van nes + plaisier werkzaam bent. Dit is inclusief eventuele overwerkuren, toeslaguren, reisuren etc. De aanlevering van uren kan op een aantal manieren. De manier die voor jou van toepassing is, hangt af van de opdrachtgever voor wie jij werkt. Wij voeren tweemaal per week de verloning uit, namelijk elke dinsdag en woensdag. Alle geaccordeerde uren die wij in ons bezit hebben voor 12:00 van de betreffende verloningsdag worden in deze betalingsrun meegenomen. De uren die na dit tijdstip binnenkomen worden meegenomen in de eerstvolgende betalingsrun.

Wij werken met 3 manieren van urenaanlevering:

Urenbriefjes

Digitaal declareren via internet

PEP-klokkaart

Wat wordt mijn loon en hoe vindt de uitbetaling plaats?

Tijdens onze kennismaking bij ons op kantoor wordt het salaris besproken. Daarbij zijn wij naast kennisbron, ook adviseur met betrekking tot marktconformiteit van dit salaris. Dat houdt in dat wij kunnen adviseren om een hoger brutoloon als indicatie aan te houden, maar ook kunnen we wijzen op cao schalen, waardoor het slim is om eenzelfde loon of (in sommige situaties) een lager loon aan te houden. Het uiteindelijke loon wordt vooral bepaald door de cao of bedrijfsregeling die geldt bij de opdrachtgever. Zo zal een productiemedewerker bij een bakkerij, ingeschaald worden conform de beloningsregeling van de Bakkers cao, en zal iemand die bij een andere organisatie aan de slag gaat die geen cao volgt, ingedeeld worden conform de regelingen die gelden binnen dat bedrijf.

De uitbetaling vindt per week of per 4-weken plaats. Dit mag je zelf bepalen. Wekelijkse betaling vindt plaats elke dinsdag en woensdag (over de werkweek die hier aan vooraf ging). Vaak zal de daadwerkelijke bijschrijving de dag daarop zijn. De 4-wekelijkse betaling vindt plaats in een week die deelbaar is door 4, plus 1. Kortom, de uitbetaling vinden plaats in week 5, 9, 13, 17 etc. Deze uitbetaling vindt ook plaats op een dinsdag en woensdag in de betreffende weken.

Welke cao is voor mij van toepassing?

Werken via van nes + plaisier betekent dat je werkt via een cao of bedrijfseigen regeling. Door de wet werk & zekerheid, is het per 30 maart 2015 verplicht om al bij aanvang van jouw werkzaamheden direct onder de beloningsregelingen van de opdrachtgever werkzaam te zijn. Voor de overige voorwaarden (vakantiedagen, opzegtermijnen, bijzonder verlof etc.) is de ABU CAO nog geheel van toepassing.

Hieronder vind je de ABU CAO. Uiteraard kun je ook bij één van onze medewerkers terecht, mocht je nog vragen hebben.

ABU CAO 2018

Vanaf 30-12-2019 is de nieuwe ABU CAO van toepassing. De vernieuwde CAO vind je hier: ABU CAO 2020

Wat wijzigt er met de nieuwe CAO en WAB?

Een uitwerking van alle wijzigingen vind je in het volgende document: WAB en CAO wijzigingen 2020