Food recruitment

Binnen de food heeft van nes + plaisier zich ontwikkeld tot een ware branchespecialist. We bouwden een naam op als personeelsintermediair in de bakkerijbranche. Nu zijn we aan het uitgroeien tot een specialist in de food recruitment. Een wereld waarin we niet uitgekeken raken. Steeds opnieuw blijkt er bij foodbedrijven behoefte te zijn aan én de expertise van een werving & selectiebureau én de flexibiliteit van een uitzendbureau, dat is onze kracht! We vinden de manager met jarenlange ervaring in de food. Maar we zorgen ook dat in december de vijf ploegen op volle sterkte zijn. Dat is uniek!

Ons uitgangspunt is uw business. Uw behoefte aan menskracht. Daarbij denken we actief mee met u en de branchepartijen. Want veel functiebeschrijvingen die jarenlang meegingen, zijn nu gedateerd. De productietechnologie wordt steeds geavanceerder en de automatisering gaat steeds verder. Er ontstaan functies waarin kennis van procesautomatisering even belangrijk is als traditioneel vakmanschap.

Wij herkenden deze ontwikkeling al snel en sloten ons aan bij verschillende initiatieven om foodspecialisten nieuwe stijl te werven en op te leiden. Ondertussen houden we voor menig foodbedrijf in heel Nederland het team op volle sterkte. Werkgevers vinden het makkelijk praten met een partij die hun branche kent, hun uitdagingen begrijpt en hun taal spreekt. Dankzij onze kennis, ervaring en netwerk in de foodbranche kunnen we vacatures bovendien snel en succesvol invullen. Dat maakt ons tot een vertrouwd gezicht.