canceltile-background
home / ZZP-bemiddeling

ZZP-bemiddeling

Wet Deregulering Beoordeling Arbeid

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties is de opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Volgens deze wet kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun contract voorleggen aan de Belastingdienst of gebruikmaken van een modelcontract. Als zij daadwerkelijk conform een goedgekeurd contract werken, geeft dit de opdrachtgever een vrijwaring voor de loonheffingen. Als een opdrachtgever zeker wil weten dat hij geen loonheffingen hoeft af te dragen voor een zzp’er met wie hij zaken doet, zijn er 2 opties:

1. Voorleggen aan de Belastingdienst, die vervolgens binnen zes weken laat weten of er sprake is van loonheffingen.

Óf

2. De ZZP’er / opdrachtgever kan gebruik maken van een modelovereenkomst.

Alleen als opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk conform het goedgekeurde contract werken, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen en boetes. In tegenstelling tot bij de VAR geldt dit risico niet alleen voor de opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft een grote rol in de keuze en invulling van het contract, en daardoor ook een grote verantwoordelijkheid.

In samenwerking met ABU heeft de belastingdienst haar goedkeuring uitgesproken over de modelovereenkomst Bemiddeling die kan worden toegepast door van nes + plaisier personeelsdiensten. (blanco beoordelingsformulier)

De bemiddelingsovereenkomst bestaat uit 3 delen:

1. De opdracht (geldt dus tussen ZZP’er en opdrachtgever)

2. Bemiddeling (hierin wordt de dienstverlening beschreven van van nes + plaisier)

3. Algemene bepalingen

Uw voordelen om gebruik te maken van deze goedgekeurde modelovereenkomst:

1. De geboden zekerheid dat de belastingdienst akkoord is met deze specifieke modelovereenkomst (oftewel geen onverwachte naheffing)

2. Een coördinerende onafhankelijke partij die zowel facturatie als uitbetaling voor haar rekening kan nemen (zelfs factoring behoort hierbij tot de mogelijkheden)

3. Toegang tot juridische kennis over deze onderwerpen (ABU / belastingdienst)